Polityka Prywatności


Polityka Prywatności


 

Administrator

Administratorem danych osobowych jest Anna Pisarek, przedsiębiorca prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ Tacymali Anna Pisarek” wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. NIP: 7712661747, REGON : , ul. Piłsudskiego13/15 Pabianice
Informujemy, że z dniem 25 maja 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO).
Dostęp do Twoich danych osobowych potrzebnych do zawarcia umowy kupna- sprzedaży, usługi, marketingu, działań promocyjnych mogą mieć: pracownicy firmy Tacymali Anna Pisarek, podmioty uczestniczące w obsłudze technicznej umowy, np. : przetwarzające płatności online, dostawca oprogramowania potrzebnego do obsługi sklepu internetowego, realizacji wysyłki, dostawcy, kancelarie prawne, biuro księgowe, odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.
W związku z tym zostały wprowadzone dodatkowe zmiany w regulaminie i polityce prywatności, które dostosowaliśmy do nowych przepisów.


Zgodnie z nowymi przepisami masz prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • możliwości edycji danych – aktualizacja danych, sprostowanie, usunięcie, ( np. rezygnacja z newsletterów),
 • ograniczenia dostępu do swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do przenoszenia danych – możesz nakazać nam przesłanie Twoich danych lub ich części podmiotom trzecim jasno wskazując, do kogo dane mają trafić,
 • prawo do usunięcia swoich danych osobowych i bycia zapomnianym
W razie chęci skorzystania ze swoich praw skontaktuj się z Nami drogą mailową : biuro@tacymali.pl. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzając Twoje dane osobowe posiadamy certyfikat SSL     (szyfrowanie połączenia), legalne oprogramowanie, zabezpieczenie techniczne i organizacyjne.

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać we wskazanych poniżej celach związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem Usług w nim oferowanych:
 • umowa kupna- sprzedaży artykułów oferowanych przez sklep www.tacymali.pl. Do czasu zakończenia umowy ( art. 6 ust. 1 lit. B RODO)
 • Twoja zgoda wyrażona w sklepie,
 • umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do zawarcia umowy,
 • rozliczeń rachunkowych-  przetwarzanie jest konieczne do wykonania przepisów prawa podatkowego do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego
 • prowadzenia procesów reklamacyjnych,
 • obrony ewentualnych roszczeń lub ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. C RODO)
 • marketingu bezpośredniego,
 • w celach analitycznych i statystycznych
 
 
 
Zatrzymywanie i usuwanie danych osobowych w zależności od sposobu gromadzenia danych:
 • pisemna umowa  - dane gromadzone na czas nieokreślony, w celu realizacji umowy oraz wywiązania się ze zobowiązań prawnych oraz rozstrzygania ewentualnych konfliktów. Twoje dane będą gromadzone, tak długo jak będzie trwała współpraca. Dane przechowywane są to dane, które podałeś i z których mamy prawo korzystać w określony przez Ciebie sposób. Wycofanie danych następuje w okresie najbliższej aktualizacji bazy danych w firmie Tacymali Anna Pisarek po wygaśnięciu okresu konieczności ich przechowywania wymaganym w prawie. Umowa zostanie zniszczona osobiście przez administratora danych w sposób uniemożliwiający jej odtworzenie w sposób mechaniczny.
 • dane przekazywane lub wprowadzane do paneli online - dane gromadzone na czas nieokreślony, w celu realizacji umowy oraz wywiązania się ze zobowiązań prawnych oraz rozstrzygania ewentualnych konfliktów. Twoje dane będą gromadzone, tak długo jak będzie trwała współpraca. Dane przechowywane są to dane, które podałeś i z których mamy prawo korzystać w określony przez Ciebie sposób. Wycofanie danych następuje na Twoją prośbę lub w okresie najbliższej aktualizacji bazy danych Tacymali Anna Pisarek po wygaśnięciu współpracy. Dane zostaną wykasowane bezpowrotnie z Tacymali.pl i wymazane z paneli online przez pracownika firmy Tacymali Anna Pisarek, którego wyznaczy administrator danych osobowych.
 • jeżeli będą istnieć jakiekolwiek niewyjaśnione kwestie w zakresie współpracy z firmą Tacymali np. nieuregulowane płatności, inne roszczenia i spory będziemy przechowywać dane do momentu rozwiązania problemu.
 • będziemy przechowywać Twoje dane przez okres wymagany przez polskie prawo, jako wymóg udokumentowania współpracy podczas ewentualnej kontroli.
 • w celu ochrony naszych uzasadnionych celów biznesowych np. zapobiegania oszustwom itp
 • Twoje dane osobowe będą wykorzystywane do momentu odwołania Twojej zgody.

Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. tacymali.pl nie zbiera automatycznie żadnych danych z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies (niewielkie pliki tekstowe z informacją zapisywane przez nasz serwer na komputerze, smartfonie, tablecie użytkownika) podczas samego korzystania z witryny. Sklep w trosce o bezpieczeństwo swoich Użytkowników nie przechowuje w plikach cookies danych osobowych Użytkowników Sklepu.

Pliki cookies są wykorzystywane w następujących celach:

1.Statystycznych, w celu budowania anonimowych statystyk odwiedzin naszego serwisu
2.Obsługujących prezentację treści, zabezpieczają przez wyświetlaniem użytkownikowi tych samych treści
3.Obsługujących formularze, aby zabezpieczyć serwis przed działaniem robotów (programów komputerowych służacych do automatycznego badania zawartości serwisu www)
4.Obsługujących logowanie, służące do weryfikowania połączenia między użytkownika a naszym serwerem. Sklep nie przechowuje w plikach cookie informacji identyfikujących poszczególnych użytkowników a jedynie dane dotyczące połączenia.

Użytkownicy mogą samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą mechanizmów wbudowanych w używane oprogramowanie służące do przeglądania stron www. Jednakże zablokowanie niektórych plików cookies może wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania się/zalogowania się na swoje konto w sklepie tacymali.pl  lub/i brak możliwości dokonania zakupu.
Spółka oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić naszym Klientom oraz innym osobom fizycznym wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu Sklepu.


Kontakt z Administratorem
Jeśli wyrażasz zgodę na zmiany wprowadzone w polityce prywatności sklepu www.tacymali.pl nie musisz podejmować dodatkowych działań.
Jeżeli chcesz skorzystać w nowych uprawnień dotyczących danych osobowych  prosimy o kontakt :
biuro@tacymali.pl